Saturday Apr 08, 2023

Den Varme Linje - om karrierevalg, arbejdsliv og nye spor

Som opvarmning til dette års Årsmøde 2023 har vi åbnet for den varme linje - en antropologisk hotline, hvor vi snakker om nogle af de dilemmaer, de faglige fortvivlelser og forandringer, som vi allesammen møder i vores antropologiske livscyklus.

Panelet bestående af Inger Sjørslev, Lars Richard Rasmussen og Iben Fog Saxe tager i denne episode udgangspunkt i vores spørgsmål om, hvordan man vælger bane i både studie og arbejdsliv - og om man kan fortryde igen, og vælge noget helt andet? Panelet foreslår, at vi tænker i arbejdsliv frem for karriere, og at vi bliver bedre til at følge strømmen rundt mellem de muligheder, der byder sig.

Produktion: Antropologforeningen Danmark, Anna Stub Thygesen, Maria Aarup og Katrine Vintov.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320