Monday Jun 12, 2023

Ulige adgang for alle - Etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat

Danmark er kendt internationalt for at være en velfærdsstat, som i dets tilblivelse byggede på ideen om solidaritet og kompensation, og hvor moralsk dannelse og demokratiet var noget alle borgere var fælles om. Trods ideen om velfærd for alle viser forskning i dag, at ikke alle individer bosat i Danmark oplever at kunne tage del i den danske velfærd på lige fod. I denne podcastserie, som er baseret på et seminar arrangeret af The University of Copenhagen Platform for Migration and Refugee Research, kaster vi et særligt blik på etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat, der ofte er karakteriseret af ulige adgang til velfærdsydelser.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320