Wednesday Jan 31, 2024

Ulige adgang for alle II: Etniske minoriteters møder med det danske sundhedsvæsen

Danmark er kendt internationalt for at være en velfærdsstat, som i dets tilblivelse byggede på ideen om solidaritet og kompensation, og hvor moralsk dannelse og demokratiet var noget alle borgere var fælles om. Trods ideen om velfærd for alle viser forskning i dag, at ikke alle individer bosat i Danmark oplever at kunne tage del i den danske velfærd på lige fod. I denne podcastserie, som er baseret på et seminar arrangeret af The University of Copenhagen Platform for Migration and Refugee Research, kaster vi et særligt blik på etniske minoriteters møder med det danske sundhedsvæsen. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320