Antropologforeningens Podcast

Antropologforeningen’s Podcast is produced by The Danish Association for Anthropology. Each episode invites anthropologists of all types to explore anthropological themes, questions and debates through the discussions of live-recorded events with anthropologists, students and participants of all types. Learn more at (http://www.antropologforeningen.dk). The podcasts are produced by the association board. Music by Kristoffer Søndergaard.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Thursday Mar 05, 2020

In this episode of the anthropological happy hour podcast we will take you back to an interesting dialogue between professor Gíslí Palsson from the University of Iceland and professor emeritus Kirsten Hastrup from Copenhagen University. The dialogue discusses the paper Down to Earth: Geosociality and Geopolitics written by Gíslí Palsson and Heather Swanson, and enters various topics such as art in the anthropocene and how the geophysical world affects and tangles with both sociality, biology and politics. Enjoy!

Årgang 1948 #5 Hanne Veber

Thursday Dec 19, 2019

Thursday Dec 19, 2019

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi - Årgang 1948 vil du møde ph.d., forhenværende lektor ved Københavns Universitet og mangeårig forsker i antropologi, Hanne Veber. Hanne blev magister fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet i 1980 med afhandlingen En Vild Historie, Antropologi og historieskrivning om navajo og apache i det amerikanske Sydvesten - en etnohistorisk vurdering, og blev i 2001 ph.d. fra samme sted. Hannes interesse for indfødte folk ledte hende senere til asháninka folket i Perus Amazonas, hvor hun sammenlagt har foretaget næsten 5 års feltarbejde. Hanne har varetaget flere forskellige undervisnings- og forskningsrelaterede stillinger ved Københavns Universitet og har desuden periodisk været tilknyttet DIIS, RUC, Center for Udviklingsforskning, Danmarks Humanistiske Forskningscenter samt Pontificia Universidad Católica del Perú i Lima. Hanne har haft stor indflydelse på udviklingen af dansk antropologi, eksempelvis gennem sit mangeårige engagement som medstifter og redaktør af Tidsskriftet Antropologi og hendes dedikation til feltarbejdet står frem som betagende forbillede for fremtidens antropologi. Hanne har senest engageret sig i lokalpolitik, da hun i 2017 stillede op som kandidat for SF i Halsnæs Byråd.
Podcasten baserer sig på en samtale optaget i juni 2019.

Årgang 1948 #4 Kirsten Hastrup

Thursday Aug 15, 2019

Thursday Aug 15, 2019

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi - Årgang 1948 vil du møde professor emeritus Kirsten Blinkenberg Hastrup. Kirsten blev magister fra Københavns Universitet i 1973. Hun blev året efter optaget på University of Oxford, hvor hun i 1980 modtog graden D.Phil for afhandlingen Cultural Classification and History with Special Reference to Medival Iceland. Kirsten fortsatte efterfølgende sine feltstudier i Island med særlig fokus på den Islandske historie, hvilket dannede grundlag for hendes doktorafhandling, Nature and Policy in Iceland 1400-1800, som hun forsvarede på Københavns Universitet i 1990. Efterfølgende bandt Kirsten sine doktorafhandlinger sammen til en islandsk trilogi med en tredje bog om Island A Place Apart, og tog desuden initiativ til det smukke tobindsværk Den Nordiske Verden. Kirsten har siden 1990 været Professor i Antropologi på Københavns Universitet, hvor hun som institutleder op gennem 90’ernen var med til at forme antropologi som akademisk fag i Danmark. Kirsten har gennem sin karriere redigeret og udgivet en lang række undervisningsbøger såsom Etnografisk Grundbog, Ind i Verden og Kultur: Det fleksible fællesskab. I 2008 blev Kirsten desuden valgt som præsident for Det Kongelige Danske Videnskabelige Selskab. Kirsten har i de senere år vendt blikket mod det nordvestlige Grønland, hvor hun har undersøgt skiftende naturforhold. Med afsæt i dette arbejde har hun bl.a. udgivet et antropologisk portræt af polarforskeren Knud Rasmussen; Vinterens hjerte: Knud Rasmussen og hans tid, samt den smukke og velformidlede bog om Thule; Thule på tidens rand.
Podcasten baserer sig på en samtale optaget i januar 2019.

Monday Jun 17, 2019

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi - Årgang 1948 vil du møde professor emeritus Karen Fog Olwig. Karen er uddannet i USA med en bachelorgrad fra George Washington University og en mastergrad fra University of Minnesota, som hun færdiggjorde i 1972. Karen påbegyndte derefter sin doktorafhandling Households, Exchange and Social Reproduction: The Development of a Caribbean Society, om udviklingen af familiesystemer under slaveriet i Dansk Vestinden, som hun forsvarede i 1977. Grundlaget for doktorafhandlingen var dels feltarbejder på St. Jan i Caribien, og dels arkivforskning i det danske Rigsarkiv, og Karen har siden 1976 været tilknyttet Københavns Universitet. Først som lektor og siden som assistant og associate professor fra 1989, hvor hendes dybdegående arbejde med Caribien resulterede i udgivelser som Global Culture, Island Identity: Continuity and Change in the Afro-Caribbean Community of Nevis og Small Islands, Large Questions. Society, Culture and Resistance in Post-Emancipation Caribbean. Karen var i 2000-2002 tilknyttet Trondheims Universitet og Norwegian Centre for Children Research som Professor II, hvor hun bl.a. redigerede bogen Work and Migration. Life and livelihoods in a globalizing world fra 2002. I 2004 tiltrådte Karen som professor i Antropologi på Københavns Universitet, en stilling hun har varetaget indtil sin fratrædelse i juni 2019.
Podcasten baserer sig på en samtale optaget i marts 2019.

Tuesday Jun 11, 2019

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi - Årgang 1948 vil du møde lektor emeritus, Inger Grue Sjørslev. Inger blev Magister i antropologi fra Københavns Universitet i 1979, hvorefter hun fik arbejde på Nationalmuseets Etnografiske Samling. Efter seks år i museumsverdenen arbejdede Inger en periode som selvstændig konsulent og bestred i fire år posten som direktør for IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), før hun i 1998 vendte tilbage til Københavns Universitet, hvor hun indtil sin fratrædelse i februar 2019 sad som lektor på institut for antropologi. Inger har igennem årene lavet feltarbejde i Brasilien af flere omgange, hvor hun har studeret den afroamerikanske religion candomblé. Feltarbejdet mundede i 1995 ud i udgivelsen af den genreeksperimenterende monografi Gudernes Rum. En beretning om ritualer og tro i Brasilien. Inger har spillet en væsentlig rolle i at bevare og udbrede dansk antropologisk forskning. Hun har blandt andet i en længere periode siddet som ansvarshavende redaktør på Tidsskriftet Antropologi og har ofte bidraget med artikler og kronikker til danske aviser. Inger vandt i 2013 Lærebogsprisen for ideen til bogen Sandhed og Genre - Videnskabsteori i antropologi og kulturanalyse, der udkom i 2015.
Podcasten baserer sig på en samtale optaget i januar 2019.

Årgang 1948 #1 Anne Knudsen

Tuesday Jun 11, 2019

Tuesday Jun 11, 2019

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi - Årgang 1948 vil du møde dr. phil., mangeårig skribent og forhenværende chefredaktør på Weekendavisen, Anne Knudsen. Anne blev doktor fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet i 1989 med sin meget roste disputat ved navn En Ø i Historien. Korsika Historisk Antropologi 1730-1914, der er baseret på en blanding af historiske arkivstudier og et længerevarende feltarbejde på Korsika. Anne har været en fremtrædende stemme i dansk antropologi, blandt andet i kraft af sin tidligere formandspost i Antropologforeningen samt sit engagement som medstifter og redaktør af Stofskifte, i dag kendt under navnet Tidsskriftet Antropologi. Anne var mellem 1982-94 ansat i en række forskningsstillinger ved både Odense og Københavns Universitet, og hendes forskningsinteresser berører særligt europæiske minoriteter. Sideløbende med sin forskning skrev Anne for blandt andet Politiken og Weekendavisen, og i 1994 skiftede hun for alvor universitetet ud med avisverdenen: Først som kronikredaktør på Politiken og dernæst som chefredaktør på Weekendavisen, hvor hun blev indtil sin fratrædelse i 2017.
Anne har som dygtig, kritisk formidler og skribent rejst betydningsfulde spørgsmål i den offentlig debat i Danmark, blandt andet gennem udgivelserne Her går det godt, send flere penge (1996) og Fanden på væggen: verden efter Amsterdam-traktaten (1997), der henholdsvist behandler feminiserede omgangsformer i velfærdssamfundet og danskernes forhold til Europa.
Podcasten baserer sig på en samtale optaget i januar 2019.

Friday May 10, 2019

In this episode of Antropologforeningens Podcast - Anthropological Happy Hour, you will meet Lotte Buch Segal, associate professor in the department of anthropology at the University of Copenhagen, who presents her monograph, published in 2016, called No Place for Grief - Martyrs, Prisoners, and Mourning in Contemporary Palestine.
Critical comments and questions are given by associate professor in the Department of Cross-Cultural and Regional Studies at Copenhagen University, Thomas Brudholm.
The event was held on the 23rd of May 2018 in Ethnographic Exploratory at the University of Copenhagen.

Friday May 10, 2019

In this episode of Antropologforeningens Podcast – Anthropological Happy Hour - you will meet Ayo Wahlberg, professor in the department of anthropology at the University of Copenhagen, who presents his monograph, published in 2018, called Good Quality: The Routinization of Sperm Banking in China.
Critical comments and questions are given by Laura Emdal Navne, researcher at VIVE - the Danish Center for Social Science Research, Ph.D. and Visiting Researcher at the Department of Public Health, Copenhagen University
The Anthropological Happy Hour Podcasts are based on recordings from the Monographic Happy Hour events, which the Anthropological Association of Denmark cohost with the department of Anthropology at Copenhagen University. The aim of the Monographic Happy Hour events is to honor the classic, anthropological genre – the monograph. The event of this podcast was held on the 22rd of October 2018 in Ethnographic Exploratory at the University of Copenhagen.

Monday Dec 03, 2018

In this episode of the Monographic Happy Hour Podcast you will meet Professor and Director General of the National Museum of Denmark, Rane Willerslev presenting his monograph published in 2007 called Soulhunters: Hunting Animism and Personhood among the Siberian Yukaghirs. The monograph explores the hunting culture of the Yukaghirs, a group of indigenous hunters in the Upper Kolyma region of northeastern Siberia. Learn more about the monograph by following the link below.
Critical comments and questions are given by associate professor and senior lecture in the department of Anthropology on Copenhagen University, Inger Sjørslev.
The Anthropological Happy Hour Podcasts are based on recordings from the Monographic Happy Hour events, which the Anthropological Association of Denmark cohost with the department of Anthropology at Copenhagen University. The aim of the Monographic Happy Hour events is to honor the classic, anthropological genre – the monograph. The Monographic Happy Hour event in this podcast was hosted on the University of Copenhagen on the 9th of April 2018.
https://www.ucpress.edu/book/9780520252172/soul-hunters

Monday Dec 03, 2018

This episode of Antropologforeningens Podcast – Anthropological Happy Hour is a recording of a Theoretical Happy Hour held on the 6th of June 2018 in Ethnographic Exploratory at the University of Copenhagen. This type of event aims at presenting and discussing paradigmatic turns within anthropology, using anthropological texts as point of departure. The event of this podcast addresses a dialogical debate between two books circulating around the theoretical approaches known as the ontological turn and critical hermeneutics.
In this episode you will meet Jarrett Zigon, professor in the Department of Anthropology at the University of Virginia, and Morten Axel Pedersen, professor in the Department of Anthropology at Copenhagen University.
The podcast begins with Jarrett Zigon giving a short review of Morten Pedersen’s book titled The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Hereafter, Morten Pedersen gives a review of Jarrett Zigon’s latest book called Disappointment: Toward a Critical Hermeneutics of Worldbuilding. Finishing of, the two embark on an open discussion, engaging the audience as well.
Find more information and buy the books here:
Jarrett Zigon – Disappointment: Toward a Critical Hermeneutics of Worldbuilding
Morten Axel Pedersen & Martin Holbraad – The Ontological Turn: An Anthropological Exposition

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320